SERVIZOS

Aplicamos técnicas especializadas de ingeniería para la documentación métrica y visual 2D y 3D del patrimonio cultural. La combinación de nuestra metodología y tecnología de vanguardia, nos permite ofrecer en relación al patrimonio culturalvanguardia, nos permite ofrecer en relación al patrimonio cultural

Aplicamos técnicas especializadas de ingeniería para la documentación métrica y visual 2D y 3D del patrimonio cultural. La combinación de nuestra metodología y tecnología de vanguardia, nos permite ofrecer en relación al patrimonio cultural:
Aplicamos técnicas especializadas de ingeniería para la documentación métrica y visual 2D y 3D del patrimonio cultural. La combinación de nuestra metodología y tecnología de vanguardia, nos permite ofrecer en relación al patrimonio cultural:
Una perspectiva diferente.
Innovadoras posibilidades de puesta en valor y divulgación.
Un nuevo concepto de protección frente a daños y degradaciones.
Soporte para nuevas y eficientes capacidades de análisis técnico.
Soluciones especializadas, adaptadas, eficientes y escalables.
El uso de las nuevas tecnologías no tiene porqué traducirse en un encarecimiento del producto final.

Ver proxectos
01.
SERVIZOS APLICADOS
PATRIMONIO

Aplicamos técnicas especializadas de enxeñería para a documentación métrica e visual 2D e 3D do patrimonio cultural. A combinación da nosa metodoloxía e tecnoloxía de vangarda, permítenos ofrecer en relación ao patrimonio cultural:

 • Unha perspectiva diferente.
 • Innovadoras posibilidades de posta en valor e divulgación.
 • Un novo concepto de protección fronte a danos e degradacións.
 • Soporte para novas e eficientes capacidades de análise técnica.
 • Solucións especializadas, adaptadas, eficientes e escalables.

O uso das novas tecnoloxías non ten porqué traducirse nun encarecemento do produto final.

DIXITALIZACIÓN MÉTRICA 3D

Proceso de enxeñería métrica polo cal se obtén un obxecto virtual a partir dun obxecto físico real, conservando a súa xeometría e proporcións.
En Xeométrica, aplicando as nosas técnicas especializadas de alta resolución, creamos réplicas dixitais que destacan por dispoñer dunha precisión que pode ser < 1mm e acabados visuais de textura hiperrealista.

|
TOPOGRAFÍA DE DETALLE

Metodoloxía na que estamos moi especializados, caracterizada por realizar levantamentos topográficos cunha definición absoluta do ámbito de estudo para unha escala de representación gráfica de 1: 200 ou superior. En Xeométrica, evolucionamos a topografía clásica implementando técnicas 3D de medición masiva que garanten unha fiabilidade e precisión moi superior ás metodoloxías clásicas.

|
ORTOFOTOS DE ALTA RESOLUCIÓN

As ortofotos son fotografías áreas ou terrestres corrixidas xeométricamente, polo que se poden realizar medicións exactas sobre elas.

En Xeométrica, desenvolvemos fotogrametría dixital de alta resolución, combinando metodoloxías especializadas de oficina técnica con sensores profesionais de alta resolución (36,8 Mpx reais) integrados nos nosos instrumentos fotogramétricos profesionais terrestres e aéreos.

|
VECTORIZACIÓN CAD

Creación dun debuxo técnico vectorial nun contorno CAD a partir dunha imaxe métrica ou de calquera outro soporte que así o permita. En Xeométrica, traballamos sobre datos métricos 3D ou ortofotos de alta resolución para concluír vectorizados CAD 2D: plantas, alzados e seccións de alta definición e precisión métrica.

|
INVENTARIO DIXITAL

Creación dun soporte dixital 3D de consulta técnica. En Xeométrica, ofrecemos este servizo evolucionando a forma de interacción do cliente cos datos métricos 3D a través dun percorrido virtual 360° de carácter técnico.

|
REALIDADE AUMENTADA

A realidade aumentada (RA) é unha visión a través dun dispositivo tecnolóxico móbil dun ambiente físico do mundo real, na que os elementos deste ambiente real se combinan cos elementos virtuais para a creación dunha realidade mixta en tempo real. Consiste en superpoñer información virtual á información física xa existente, é dicir, engadir unha parte sintética virtual ao real. En Xeométrica, aplicamos as técnicas de realidade aumentada a diferentes sectores, ofrecendo servizos innovadores adaptados ás necesidades dos proxectos dos nosos clientes.

|
PERCORRIDO VIRTUAL 360º

Os percorridos virtuais son unha forma sinxela e interactiva de ver un espazo en todas as direccións permitindo observar o ambiente en 360°, coma se se estivese no lugar. En Xeométrica, en base a esta tecnoloxía desenvolvemos un sistema de interacción visual de alta resolución no que se pode mostrar e albergar información técnica xeorreferenciada online ou un ambiente de inmersión total mediante o uso de lentes VR.

02.
SERVIZOS APLICADOS
PROMOCIÓN
E TURISMO

Creamos percorridos virtuais de 360º interactivos e xeolocalizados, compostos de escenarios fotográficos de alta resolución mediante un contorno de navegación.Con este servizo os nosos clientes obteñen:

 • Un ambiente visual online accesible desde Windows, OSX, Android e iOS.
 • Un ambiente inmersivo audiovisual de alta resolución mediante lentes VR.

  As gafas de realidade virtual ou gafas VR, son dispositivos de visualización que permiten reproducir imaxes creadas por ordenador sobre unha pantalla moi cércana os ollos ou proxectando a imaxe directamente sobre a retina dos ollos. As gafas VR conseguen que as imaxes visualizadas resulten moito maiores que as percibidas por pantallas normais, e permiten incluso englobar todo o campo de visión.
 • Unha nova forma de descubrir con todo detalle, desde unha vivenda, un ambiente natural, un xacemento arqueolóxico, unha exposición cultural ou ata unha cidade enteira.
 • Un sistema de navegación interactivo a través de múltiples puntos de vista 360º xeolocalizados.
 • Novas posibilidades de inventariado xeoespacial albergando información técnica e/ou cultural sobre os obxectos para a súa consulta durante a navegación.

Presentamos un innovador medio de promoción visual de aplicación clara e eficiente a diversos sectores: divulgación cultural, promoción inmobiliaria, publicidade, turismo, etc.

Creamos recorridos virtuales de 360º interactivos y geolocalizados, compuestos de escenarios fotográficos de alta resolución mediante un entorno de navegación. Con este servicio nuestros clientes obtienen reamos recorridos virtuales de 360º interactivos y geolocalizados, compuestos de escenarios fotográficos de alta resolución mediante un entorno de navegación. Con este servicio nuestros clientes obtienen reamos recorridos virtuales de 360º interactivos y geolocalizados, compuestos de escenarios fotográficos de alta resolución mediante un entorno de navegación. Con este servicio nuestros clientes obtienen:
Un entorno visual online accesible desde Windows, OSX, Android e iOS.
Un entorno inmersivo audiovisual de alta resolución mediante Con este servicio nuestros clientes obtienen reamos recorridos virtuales de
Una nueva forma de descubrir con todo detalle, desde una vivienda, un entorno natural, un yacimiento arqueológico, una exposición cultural o hasta una ciudad entera.
Un sistema de navegación interactivo a btravés de múltiples puntos de vista 360º geolocalizados.
Nuevas posibilidades de inventariado geoespacial albergando información técnica y/o cultural sobre los objetos para su consulta durante la navegación.
Presentamos un innovador medio de promoción visual de aplicación clara y eficiente a diversos sectores: divulgación cultural, promoción inmobiliaria, publicidad, turismo, etc.

Ver proxectos

La  combinación  de  una  exhaustiva  toma  de  datos  3D,  tecnología  de  vanguardia,  una  oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente:
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente
Ofrecemos:
Creación de un entorno métrico de 360º del Ámbito de estudio.
Posibilidad de un sistema de navegación visual e interactiva a través de múltiples puntos de vista 360º geolocalizados sobre un mapa guía.
Plantas, alzados y secciones de detalle en entorno CAD, derivadas de una toma de datos 3D masiva.
Modelos digitales de terreno reales con precisiones inferiores a 1 cm.
Alzados métricos ortofotográficos de alta resolución en un entorno CAD.
Soporte para nuevas y eficientes capacidades de análisis técnico.
Soluciones especializadas, adaptadas, eficientes y escalables.
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente

Ver proxectos
03.
SERVIZOS APLICADOS
EDIFICACIÓN
E OBRA CIVIL

A combinación dunha exhaustiva toma de datos 3D, tecnoloxía de vangarda, unha oficina técnica especializada e experiencia, permítenos ofrecer produtos métricos 2D e 3D fiables, de calidade e precisión, adaptados ás necesidades do cliente.
Ofrecemos:

 • Creación dun ambiente métrico de 360º do ámbito de estudo.
 • Posibilidade dun sistema de navegación visual e interactivo a través de múltiples puntos de vista 360º xeolocalizados sobre un mapa guía.
 • Plantas, alzados e seccións de detalle en contorno CAD, derivados dunha toma de datos 3D masiva.
 • Modelos dixitais de terreo reais con precisións inferiores a 1 cm.
 • Alzados métricos ortofotográficos de alta resolución nun contorno CAD.
 • Soporte para novas e eficientes capacidades de análise técnica.
 • Solucións especializadas, adaptadas, eficientes e escalables.

Desenvolvemos e aplicamos unha metodoloxía de traballo 3D sobre a que derivamos produtos 3D ou 2D axustados ás necesidades do cliente.

03.
SERVIZOS APLICADOS
EDIFICACIÓN
E OBRA CIVIL

A combinación dunha exhaustiva toma de datos 3D, tecnoloxía de vangarda, unha oficina técnica especializada e experiencia, permítenos ofrecer produtos métricos 2D e 3D fiables, de calidade e precisión, adaptados ás necesidades do cliente.
Ofrecemos:

 • Creación dun ambiente métrico de 360º do ámbito de estudo.
 • Posibilidade dun sistema de navegación visual e interactivo a través de múltiples puntos de vista 360º xeolocalizados sobre un mapa guía.
 • Plantas, alzados e seccións de detalle en contorno CAD, derivados dunha toma de datos 3D masiva.
 • Modelos dixitais de terreo reais con precisións inferiores a 1 cm.
 • Alzados métricos ortofotográficos de alta resolución nun contorno CAD.
 • Soporte para novas e eficientes capacidades de análise técnica.
 • Solucións especializadas, adaptadas, eficientes e escalables.

Desenvolvemos e aplicamos unha metodoloxía de traballo 3D sobre a que derivamos produtos 3D ou 2D axustados ás necesidades do cliente.

La  combinación  de  una  exhaustiva  toma  de  datos  3D,  tecnología  de  vanguardia,  una  oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente:
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente
Ofrecemos:
Creación de un entorno métrico de 360º del Ámbito de estudio.
Posibilidad de un sistema de navegación visual e interactiva a través de múltiples puntos de vista 360º geolocalizados sobre un mapa guía.
Plantas, alzados y secciones de detalle en entorno CAD, derivadas de una toma de datos 3D masiva.
Modelos digitales de terreno reales con precisiones inferiores a 1 cm.
Alzados métricos ortofotográficos de alta resolución en un entorno CAD.
Soporte para nuevas y eficientes capacidades de análisis técnico.
Soluciones especializadas, adaptadas, eficientes y escalables.
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente
La combinación de una exhaustiva toma de datos 3D, tecnología de vanguardia, una oficina técnica especializada y experiencia, nos permite ofrecer productos métricos 2D y 3D fiables, de calidad y precisión, adaptados a las necesidades del cliente

Ver proxectos
04.
SERVIZOS APLICADOS
INDUSTRIA
E NAVAL

Asistimos ao sector industrial e naval ofrecendo diferentes posibilidades de aplicación ao control métrico e soporte técnico para taxación pericial para aseguradoras.
Ofrecemos:

 • Creación dun ambiente métrico de 360º do ámbito de estudo con precisión milimétrica.
 • Posibilidade dun sistema de navegación visual e interactiva a través de múltiples puntos de vista 360º xeolocalizados sobre un mapa guía, que recolle o estado actual dun ambiente industrial.
 • Plantas, alzados e seccións de detalle en contorno CAD.
 • Alzados métricos ortofotográficos de alta resolución nun contorno CAD.
 • Soporte para novas e eficientes capacidades de análise técnica.
 • Solucións especializadas, adaptadas, eficientes e escalables.

As nosas técnicas métricas 3D de precisión milimétrica proporcionan unha asistencia rápida e fiable en ambientes industriais e navais.

Asistimos al sector industrial y naval ofreciendo diferentes posibilidades de aplicación al control métrico y soporte técnico para tasación pericial para aseguradoras.
Asistimos al sector industrial y naval ofreciendo diferentes posibilidades de aplicación al control métrico y soporte técnico para tasación pericial para aseguradoras.
Asistimos al sector industrial y naval ofreciendo diferentes posibilidades de aplicación al control métrico y soporte técnico para tasación pericial para aseguradoras.
Ofrecemos:
Creación de un entorno métrico de 360º del ámbito de estudio con precisión milimétrica.
Posibilidad de un sistema de navegación visual e interactiva a través de múltiples puntos de vista 360º geolocalizados sobre un mapa guía, que recoge el estado actual de un entorno industrial.
Plantas, alzados y secciones de detalle en entorno CAD.
Alzados métricos ortofotográficos de alta resolución en un entorno CAD.
Soporte para nuevas y eficientes capacidades de análisis técnico.
Soluciones especializadas, adaptadas, eficientes y escalables.

Posibilidad de un sistema de navegación visual e interactiva a través de múltiples puntos de vista 360º geolocalizados sobre un mapa guía, que recoge el estado actual de un entorno industrial.
Nuestras técnicas métricas 3D de precisión milimétrica proporcionan  una asistencia rápida y fiabl en entornos industriales y navales.

Soluciones especializadas, adaptadas, eficientes y escalables.
Nuestras técnicas métricas 3D de precisión milimétrica proporcionan  una asistencia rápida y fiable en entornos industriales y navales.

Posibilidad de un sistema de navegación visual e interactiva a través de múltiples puntos de vista 360º geolocalizados sobre un mapa guía, que recoge el estado actual de un entorno industrial.

Ver proxectos

Empleamos un sistema RPA (drone) que dispone de un sensor multiespectral y RGB de alta  resolución,  generando  mosaicos  ráster  sobre  los  que  determinamos  índices  de  vegetación, como soporte técnico base para evaluar el estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidad, etc. de plantaciones agrícolas y forestales.
Ofrecemos:
Creación de ortomosaicos ráster multiespectrales de cultivos y masas forestales basados en índices de vegetación.
Cálculo de í­ndices de vegetación comerciales: NDVI, SAVI, PRI, etc.
Cálculo de índices de vegetación específicos indicados por el cliente.
Creación de ortofotografías aéreas RGB de alta resolución.
Determinación y cuantificación de superficies vegetales sobre ortofotografías.
En base a esta información, nuestros clientes podrán desarrollar y controlar procesos de agricultura de precisión: densidad óptima de siembra, planificación y optimización de los  procesos  de  vendimia,  detección  de  malas  hierbas,  uso  controlado  y  sectorial  de  fertilizantes, plaguicidas, etc.

Empleamos un sistema RPA (drone) que dispone de un sensor multiespectral y RGB de alta  resolución,  generando  mosaicos  ráster  sobre  los  que  determinamos  índices  de  vegetación, como soporte técnico base para evaluar el estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidad, etc. de plantaciones agrícolas y forestales.
Empleamos un sistema RPA (drone) que dispone de un sensor multiespectral y RGB de alta  resolución,  generando  mosaicos  ráster  sobre  los  que  determinamos  índices  de  vegetación, como soporte técnico base para evaluar el estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidad, etc. de plantaciones agrícolas y forestales

Ver proxectos
05.
SERVIZOS APLICADOS
AGROFORESTAL

Empregamos un sistema RPA (drone) que dispón dun sensor multiespectral e RGB de alta resolución, xerando mosaicos ráster sobre os que determinamos índices de vexetación, como soporte técnico base para avaliar o estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidade, etc. de plantacións agrícolas e forestais.
Ofrecemos:

 • Creación de ortomosaicos ráster multiespectrais de cultivos e masas forestais baseados en índices de vexetación.
 • Cálculo de índices de vexetación comerciais: NDVI, SAVI, PRI, etc.
 • Cálculo de índices de vexetación específicos indicados polo cliente.
 • Creación de ortofotografías aéreas RGB de alta resolución.
 • Determinación e cuantificación de superficies vexetais sobre ortofotografías.

En base a esta información, os nosos clientes poderán desenvolver e controlar procesos de agricultura de precisión: densidade óptima de sementa, planificación e optimización dos procesos de vendima, detección de malas herbas, uso controlado e sectorial de fertilizantes, praguicidas, etc.

RASTER MULTIESPECTRAL

Unha imaxe multiespectral é unha captura de datos a frecuencias específicas do espectro electromagnético. As lonxitudes de onda poden estar separadas por filtros ou mediante o uso de instrumentos que son sensibles a lonxitudes de onda particulares, incluíndo a luz de frecuencias máis aló da gama de luz visible, tales como infravermellos. Unha imaxe espectral pode permitir a extracción da información adicional que o ollo humano non logra captar cos seus receptores para o vermello, verde e azul. Obtendo información relevante en diversos campos profesionais.

|
|
05.
SERVIZOS APLICADOS
AGROFORESTAL

Empregamos un sistema RPA (drone) que dispón dun sensor multiespectral e RGB de alta resolución, xerando mosaicos ráster sobre os que determinamos índices de vexetación, como soporte técnico base para avaliar o estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidade, etc. de plantacións agrícolas e forestais.
Ofrecemos:

 • Creación de ortomosaicos ráster multiespectrais de cultivos e masas forestais baseados en índices de vexetación.
 • Cálculo de índices de vexetación comerciais: NDVI, SAVI, PRI, etc.
 • Cálculo de índices de vexetación específicos indicados polo cliente.
 • Creación de ortofotografías aéreas RGB de alta resolución.
 • Determinación e cuantificación de superficies vexetais sobre ortofotografías.

En base a esta información, os nosos clientes poderán desenvolver e controlar procesos de agricultura de precisión: densidade óptima de sementa, planificación e optimización dos procesos de vendima, detección de malas herbas, uso controlado e sectorial de fertilizantes, praguicidas, etc.

Empleamos un sistema RPA (drone) que dispone de un sensor multiespectral y RGB de alta  resolución,  generando  mosaicos  ráster  sobre  los  que  determinamos  índices  de  vegetación, como soporte técnico base para evaluar el estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidad, etc. de plantaciones agrícolas y forestales.
Ofrecemos:
Creación de ortomosaicos ráster multiespectrales de cultivos y masas forestales basados en índices de vegetación.
Cálculo de í­ndices de vegetación comerciales: NDVI, SAVI, PRI, etc.
Cálculo de índices de vegetación específicos indicados por el cliente.
Creación de ortofotografías aéreas RGB de alta resolución.
Determinación y cuantificación de superficies vegetales sobre ortofotografías.
En base a esta información, nuestros clientes podrán desarrollar y controlar procesos de agricultura de precisión: densidad óptima de siembra, planificación y optimización de los  procesos  de  vendimia,  detección  de  malas  hierbas,  uso  controlado  y  sectorial  de  fertilizantes, plaguicidas, etc.

Empleamos un sistema RPA (drone) que dispone de un sensor multiespectral y RGB de alta  resolución,  generando  mosaicos  ráster  sobre  los  que  determinamos  índices  de  vegetación, como soporte técnico base para evaluar el estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidad, etc. de plantaciones agrícolas y forestales.
Empleamos un sistema RPA (drone) que dispone de un sensor multiespectral y RGB de alta  resolución,  generando  mosaicos  ráster  sobre  los  que  determinamos  índices  de  vegetación, como soporte técnico base para evaluar el estado fitosanitario, invasivo, de vigorosidad, etc. de plantaciones agrícolas y forestales

Ver proxectos