PATRIMONIO

Damos soporte á posta en valor, difusión, protección e análise técnico do patrimonio cultural, aplicando técnicas especializadas de enxeñería 3D.

PROMOCIÓN E TURISMO

Creamos percorridos virtuais de 360º interactivos e xeolocalizados, compostos de escenarios fotográficos de alta resolución, definindo un ambiente inmersivo audiovisual.

EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL

Ofrecemos asistencia métrica 3D a profesionais da arquitectura e a enxeñería. A partir dunha toma de datos 3D masiva, obtemos produtos CAD 2D eficientes, fiables, precisos e adaptados ás necesidades do cliente.

INDUSTRIA E NAVAL

En ambientes industriais e navais aplicamos técnicas especializadas de enxeñería 3D para o control métrico e a inspección visual remota. Concluímos solucións axustadas aos requisitos da oficina técnica do cliente.

AGROFORESTAL

Xeramos mapas ráster fitosanitarios como soporte para a análise vexetal de cultivos e masas forestais. Aplicamos índices de vexetación comerciais (NDVI, SAVI, PRI, etc…) ou específicos da oficina técnica do cliente.

xeometrica PORTFOLIO 7

ALTA ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA, SOLUCIÓNS REAIS E ÉTICA PROFESIONAL

Somos unha empresa galega de enxeñería métrica 3D aplicada, con proxección en diversos sectores: patrimonio cultural, obra civil, industria, naval e o ámbito agroforestal.
Desenvolvemos procedementos innovadores empregando tecnoloxía de vangarda, concluíndo uns servizos técnicos eficientes e axustados ás necesidades dos proxectos dos nosos clientes.
Involucrámonos firmemente en cada proxecto obtendo sempre os mellores resultados.
Ofrecemos servizos especializados que non presentan unha barreira técnica ou económica para os nosos clientes.

COÑECE XEOMÉTRICA

ÚLTIMAS ENTRADAS

Noticias, novidades, actos ós que acudimos, etc.

Os nosos principios

  • COMPROMISOCOMPROMISO
  • Medio AmbienteMedio Ambiente
  • EficienciaEficiencia
  • ÉticaÉtica
  • ProfesionalidadProfesionalidad